Allmänna villkor

Juridisk och lagstadgad information

Denna sida (tillsammans med de handlingar som hänvisas till på sidan) beskriver användarvillkoren på vår webbplats www.rmpartners.co.uk (”vår webbplats”), vare sig du är gäst eller registrerad användare, om tillämpligt, tillsammans med viss juridisk och lagstadgad information. Läs dessa användarvillkor noggrant innan du börjar använda webbplatsen. Genom att använda vår webbplats anger du att du accepterar dessa användarvillkor och att du samtycker till att följa dem. Om du inte samtycker till dessa användarvillkor ska du avstå från att använda vår webbplats.

 1. Om oss
  1. www.rmpartners.co.uk är en webbplats som drivs av Risk Management Partners Limited (”vi”). Vi är ett aktiebolag som är registrerat i England och Wales under företagsnummer 02989025 och vi har vårt säte på
   Nordic Försäkring & Riskhantering AB auktoriseras och regleras av Finansinspektionen. Företaget är registrerat i Sverige med företagsnummer 556418-5014 och med adress på Mölndalsvägen 22, 412 63 Göteborg.
  2. RMP är en bifirma av Risk Management Partners Limited.
  3. Vi regleras av Financial Conduct Authority (FCA) i Storbritannien och vårt FSA-nummer är 313119.
  4. Risk Management Partners Limited ägs av ett moderföretag som är registrerat i USA. Följaktligen omfattas RMP av vissa lagar, förordningar och begränsningar i USA, EU, FN och Storbritannien, som kan förbjuda RMP från att placera eller ordna täckning för vissa individer eller enheter och aktivitetstyper i eller i samband med vissa länder och territorier.
 2. Åtkomst till vår webbplats
  1. Åtkomst till vår webbplats ges tillfälligt, och vi förbehåller oss rätten att dra tillbaka eller ändra den tjänst vi tillhandahåller på vår webbplats utan föregående meddelande (se nedan). Vi är inte ansvariga ifall vår webbplats av någon anledning inte är tillgänglig vid en särskild tid eller under en särskild period.
  2. Ibland kan vi begränsa åtkomsten till vissa delar av vår webbplats eller hela vår webbplats endast till användare som har registrerat sig hos oss, om tillämpligt.
  3. Om du väljer eller får ett användar-ID, lösenord eller några andra uppgifter som en del av våra säkerhetsförfaranden måste du behandla sådana uppgifter som konfidentiella, och du får inte lämna ut dem till någon tredje part. Vi har rätt att avaktivera ett användar-ID eller lösenord, oavsett om dessa har valts av dig eller tilldelats av oss, när som helst, om det är vår åsikt att du har misslyckats med att följa någon av bestämmelserna i dessa användarvillkor.
  4. När du använder vår webbplats lovar du att:
   (a) inte reproducera, duplicera, kopiera eller återförsälja någon del av vår webbplats i strid med dessa användarvillkor
   (b) inte nå eller använda webbplatsen på något sätt som bryter mot tillämplig lokal, nationell eller internationell lagstiftning eller förordning
   (c) inte nå eller använda webbplatsen på något sätt som är olagligt, skadligt, förtalande, hotande, skadligt, missbrukande, pornografiskt, obscent eller pinsamt för någon person
   (d) inte få åtkomst till webbplatsen utan tillstånd och inte heller störa eller skada någon del av vår webbplats, den utrustning eller det nätverk som vår webbplats lagras på, någon programvara som används i tillhandahållandet av vår webbplats eller någon utrustning, programvara eller något nätverk som ägs eller används av någon tredje part
   (e) inte använda webbplatsen på något sätt som kränker eller rimligen kan kränka någon annans upphovsrätt, varumärke, företagshemlighet, kunskap eller andra immateriella rättigheter.
  5. Du samtycker till att alltid hålla skadeslösa företaget Risk Management Partners Limited och dess tjänstemän, anställda och ombud (”de skadeslösa”) från och mot eventuella förluster (inklusive rimliga juridiska kostnader och utgifter) och ansvarighet som någon av de skadeslösa rimligen ådragit sig till följd av eller i samband med:
   (a) en överträdelse av detta juridiska och rättsliga informationsdokument av dig eller dina anställda, agenter, entreprenörer eller annan godkänd part
   (b) någon avsiktlig, olaglig eller försumlig handling eller underlåtenhet från din sida eller från dina anställda, ombud, entreprenörer eller annan godkänd part.
  6. Du ansvarar för att göra allt som krävs för att du ska ha tillgång till vår webbplats. Du är också ansvarig för att alla personer som besöker vår webbplats via din internetanslutning känner till dessa villkor och att de följer dem.
 3. Immateriella rättigheter
  1. Vi är ägare eller licensinnehavare av alla immateriella rättigheter på vår webbplats och det material som publiceras på den. Dessa verk är skyddade av upphovsrättslagar och fördrag runt om i världen. Alla rättigheter förbehålls.
  2. Du får skriva ut en kopia och ladda ner utdrag av alla sidor på vår webbplats som personligt referensmaterial och du får uppmärksamma andra inom ditt företag på det material som publiceras på vår webbplats.
  3. Du får inte på något sätt redigera papperskopior eller digitala kopior av material som du har skrivit ut eller laddat ner, och du får inte använda några illustrationer, fotografier, videor, ljudsekvenser eller grafik separat från tillhörande text.
  4. Vår (och alla identifierade bidragsgivares) status som författare till materialet på vår webbplats måste alltid erkännas.
  5. Du får inte använda någon del av materialet på vår webbplats för kommersiella ändamål utan att få rättigheterna för detta från oss eller våra licensgivare.
  6. Om du skriver ut, kopierar eller laddar ner någon del av vår webbplats i strid med dessa användarvillkor upphör din rätt att använda vår webbplats omedelbart och du måste, utifrån våra instruktioner, returnera eller förstöra kopiorna du har gjort av materialet.
 4. Tillförlitlighet av publicerad information
  1. Kommentarer och annat material som publiceras på vår webbplats är inte avsedda att utgöra tillförlitliga råd. Vi avskriver oss därför allt ansvar som uppstår till följd av att webbplatsens besökare, eller någon annan som får höra om dess innehåll, förlitar sig på sådant material.
 5. Vår webbplats ändras regelbundet
  1. Vi strävar efter att uppdatera vår webbplats regelbundet och kan ändra innehållet när som helst. Om behovet uppstår kan vi avbryta åtkomsten till vår webbplats eller stänga den på obestämd tid. Delar av materialet på vår webbplats kan vara föråldrat när som helst, och vi är inte skyldiga att uppdatera sådant material.
 6. Vårt ansvar
  1. Materialet som visas på vår webbplats tillhandahålls på ”i befintligt skick” och ”som tillgänglig” utan några villkor eller garantier för dess noggrannhet. Vi, andra medlemmar i vår företagskoncern och tredje parter som är anslutna till oss utesluter uttryckligen, i den utsträckning som är tillåtet enligt lag:
   (a) alla garantier och villkor som annars kan antydas gälla genom lagar, common law eller billighetsrätt
   (b) allt ansvar för alla direkta, indirekta eller påföljande förluster eller skador som någon användare har ådragit sig med koppling med vår webbplats eller i samband med användning, oförmåga att använda eller resultat av användningen av vår webbplats, webbplatser länkade till den och allt material som publiceras på den, inklusive, utan begränsning, allt ansvar för förlust av inkomster eller intäkter, förlust av företag, förlust av vinster eller kontrakt, förlust av förväntade besparingar, förlust av data, förlust av goodwill, bortkastad tid för ledning eller kontor och för annan förlust eller skada av alla slag, oavsett om orsaken är felaktigt beteende (inklusive försumlighet), kontraktsbrott eller något annat, även om orsaken vore förutsägbar.
  2. Innehållet på webbplatsen är endast till för allmänt informationsändamål (och utgör inte någon form av professionell rådgivning) och bör inte ersätta detaljerad rådgivning som är specifik för dig eller din organisation. Om innehållet på denna webbplats inkluderar en rekommendation eller en riskbedömning är en denna rekommendation eller riskbedömning enbart ett uttryck för en åsikt och inte ett uttalande om fakta. Alla beslut att förlita sig på en sådan rekommendation eller bedömning (eller någon annan del av denna webbplats) kommer endast att ske på egen risk, för vilket vi inte tar något ansvar. Innehållet på denna webbplats ersätter inte behovet av att göra din egen bedömning. Innan du vidtar åtgärder baserat på något av innehållet på denna webbplats bör du rådfråga en av våra professionella rådgivare eller annan lämplig rådgivare.
  3. Detta påverkar inte vårt ansvar för dödsfall eller personskada till följd av vår vårdslöshet eller något annat ansvar som inte kan uteslutas eller begränsas enligt tillämplig lag.
 7. Uppgifter om dig och dina besök på vår webbplats
  1. Vi behandlar uppgifter om dig i enlighet med vår integritetspolicy. Genom att använda vår webbplats samtycker du till sådan behandling och du garanterar att alla uppgifter som du tillhandahåller är korrekta.
 8. Virus, hackning och andra brott
  1. Du får inte missbruka vår webbplats genom att medvetet tillföra virus, trojaner, internetmaskar, logiska bomber eller annat material som är illvilligt eller tekniskt skadligt. Du får inte försöka få obehörig åtkomst till vår webbplats, servern där vår webbplats är lagrad eller någon server, dator eller databas som är ansluten till vår webbplats. Du får inte angripa vår webbplats genom en Denial of Service-attack eller en Distributed Denial of Service-attack.
  2. Vi ansvarar inte för någon förlust eller skada orsakad av en Distributed Denial of Service-attack, virus eller annat tekniskt skadligt material som kan infektera din datorutrustning, dina datorprogram, dina data eller annat skyddat material på grund av din användning av vår webbplats eller din nedladdning av något material som publicerats på den eller på en webbplats som är länkad till den.
 9. Länkar till vår webbplats
  1. Du får lov att länka till vår hemsida, förutsatt att du gör det på ett sätt som är rättvist och lagligt och inte skadar eller utnyttjar vårt rykte, men du får inte lov att upprätta en länk på ett sådant sätt som föreslår någon form av samarbete, godkännande eller förbindelse från vår sida då ingen finns.
  2. Du får inte upprätta en länk från någon webbplats som inte ägs av dig.
  3. Vår webbplats får inte bli inramad av någon annan webbplats, och du får inte heller skapa en länk till någon annan del av vår webbplats annat än hemsidan. Vi förbehåller oss rätten att dra tillbaka tillståndet att länka utan föregående meddelande.
 10. Länkar från vår webbplats
  1. Om vår webbplats innehåller länkar till andra webbplatser och resurser som tillhandahålls av tredje part tillhandahålls dessa länkar endast i informationssyfte. Vi har ingen kontroll över innehållet på dessa webbplatser eller resurser och tar inget ansvar för dem eller för den förlust eller skada som kan uppstå genom din användning av dem. Vi stöder inte och rekommenderar inte några åsikter, råd, produkter eller tjänster som erbjuds på en webbplats som kan nås från vår webbplats.
 11. Jurisdiktion och tillämplig lag
  1. Engelska domstolar kommer att ha exklusiv jurisdiktion för alla fordringar som härrör från eller är relaterade till ett besök på vår webbplats, även om vi behåller rätten att väcka talan mot dig för brott mot dessa villkor i ditt hemland eller något annat relevant Land.
  2. Dessa användarvillkor och alla tvister eller anspråk som uppstår till följd av eller i samband med dem eller deras ämnesområde eller sammanställning (inklusive icke-kontraktsmässiga tvister och anspråk) ska regleras av och tolkas i enlighet med lagen i England och Wales.
 12. Variationer
  1. Vi kan ändra dessa användarvillkor när som helst genom att ändra denna sida. Du förväntas kontrollera denna sida regelbundet för att lägga märke till alla ändringar vi gör, eftersom de är bindande för dig. Vissa av bestämmelserna i dessa användarvillkor kan också ersättas av bestämmelser eller meddelanden som publiceras någon annanstans på vår webbplats.

Anmäl dig för att få de senaste nyheterna från RMP

Kortform av integritetsmeddelande

Risk Management Partners Limited är personuppgiftsansvarig för alla personuppgifter som du tillhandahåller oss samt de personuppgifter som har överlämnats till oss av en tredje part. Vi samlar in och behandlar uppgifter om dig för att skapa försäkringsavtal och för att behandla fordringar. Dina uppgifter används även för affärsändamål såsom bedrägeriförebyggande och -upptäckt samt ekonomisk förvaltning. Detta kan innebära att dina uppgifter delas med tredje parter såsom försäkringsbolag, återförsäkringsbolag, andra mäklare, skadereglerare, kreditupplysningstjänster, tjänsteleverantörer, professionella rådgivare, tillsynsmyndigheter, polis och statliga myndigheter eller bedrägeribekämpande organ.
Vi spela ibland in telefonsamtal för att hjälpa oss övervaka och förbättra tjänsten vi tillhandahåller. För mer information om hur dina uppgifter används och dina rättigheter i förhållande till dina uppgifter, se vår integritetsmeddelande på https://rmpartners.co.uk/privacy-policy. Om du lämnar ut personuppgifter till oss som rör någon annan måste du berätta för dem att du lämnar deras personuppgifter till oss och visa dem en kopia av detta meddelande.

  Du kan avregistrera dig från marknadsföringsmeddelanden när som helst genom att kontakta oss