Klagomål

Vi strävar efter att leverera högsta standard för kundvård. Vi är alltid intresserade av din feedback och du kan kontakta vårt klagomålsteam på:
E-post: rmpcomplaints@rmpartners.co.uk
Telefon: +44 (0) 141 285 3539

Vi kommer att göra allt vi kan för att upprätthålla högsta möjliga standard, men vi erkänner att det kan finnas tillfällen då vi inte uppfyller våra kunders särskilda behov. Vi har därför skapat förfaranden för att undersöka och avhjälpa alla problem. Under sådana omständigheter lovar vi att:

  • försöka lösa klagomålet informellt och meddela dig i skrift om vi har lyckats
  • se till att alla klagomål och uttryck för missnöje granskas rättvist och oberoende av en person med lämplig senioritet och ställning
  • snabbt bekräfta mottagandet av alla formella klagomål
  • fullständigt besvara dina funderingar eller ditt klagomål inom fyra veckor och om detta av någon anledning inte är möjligt lovar vi att skriva till dig för att förklara varför vi inte har kunnat avsluta ärendet snabbt
  • om vi inte har kunnat lösa ditt klagomål inom åtta veckor kommer vi att skriva till dig och förklara orsaken till detta och vi kommer också att informera dig om din rätt att hänvisa ditt klagomål till Financial Ombudsman Service (om tillämpligt).

Financial Ombudsman Service

Om du känner att vi inte har lyckats lösa ärendet på ett tillfredsställande sätt kan du, om möjligt, hänvisa ditt klagomål till Financial Ombudsman Service (FOS). Financial Ombudsman Service är en oberoende tjänst i Storbritannien som löser tvister mellan konsumenter och företag som tillhandahåller finansiella tjänster.

Tjänstens kontaktuppgifter är:

The Financial Ombudsman Service
Exchange Tower
London E14 9SR

Tel: 0300 123 9123
E-post: complaint.info@financial-ombudsman.org.uk
Webbplats: www.financial-ombudsman.org.uk

Din lagstadgade rätt att vidta rättsliga åtgärder påverkas inte av att du vidtar någon av åtgärderna ovan.

Anmäl dig för att få de senaste nyheterna från RMP

Kortform av integritetsmeddelande

Risk Management Partners Limited är personuppgiftsansvarig för alla personuppgifter som du tillhandahåller oss samt de personuppgifter som har överlämnats till oss av en tredje part. Vi samlar in och behandlar uppgifter om dig för att skapa försäkringsavtal och för att behandla fordringar. Dina uppgifter används även för affärsändamål såsom bedrägeriförebyggande och -upptäckt samt ekonomisk förvaltning. Detta kan innebära att dina uppgifter delas med tredje parter såsom försäkringsbolag, återförsäkringsbolag, andra mäklare, skadereglerare, kreditupplysningstjänster, tjänsteleverantörer, professionella rådgivare, tillsynsmyndigheter, polis och statliga myndigheter eller bedrägeribekämpande organ.
Vi spela ibland in telefonsamtal för att hjälpa oss övervaka och förbättra tjänsten vi tillhandahåller. För mer information om hur dina uppgifter används och dina rättigheter i förhållande till dina uppgifter, se vår integritetsmeddelande på https://rmpartners.co.uk/privacy-policy. Om du lämnar ut personuppgifter till oss som rör någon annan måste du berätta för dem att du lämnar deras personuppgifter till oss och visa dem en kopia av detta meddelande.

    Du kan avregistrera dig från marknadsföringsmeddelanden när som helst genom att kontakta oss